Onze naam en ons logo

We volgden met het team het traject: “Dekt de vlag de lading” en kwamen tot het herschrijven van ons opvoedingsproject. Enkele pijlers die terug te vinden zijn in de naam en het logo.

Het logo van de school

Als school werken we met velen samen aan dezelfde kernopdracht: “We willen de kinderen tot leren brengen en hen begeleiden in hun groeiproces van menswording.”

Een positief en een veilig leerklimaat in een krachtige leeromgeving is een voorwaarde om tot goed leren te komen.

Binnen ons opvoedingsproject staan we open voor kinderen van verschillende levensovertuigingen en andere godsdiensten.We vinden het belangrijk dat we de talenten van elk van onze kinderen kennen. Wij houden rekening met het ontwikkeltempo van ieder uniek kind.

Onze school is een plaats waar de kinderen net als jonge plantjes kunnen kiemen en uitgroeien tot iets moois.

Met de kleuren in de naam benadrukken we dat iedereen welkom is op onze school.

In het logo staat het kind centraal, ook afgebeeld als een plantje dat kiemt. De zon zorgt ervoor dat alles kan groeien.

Het kind houdt een boek vast, we streven naar een goede leeromgeving.