Graag willen wij u, uw familie en vrienden van harte uitnodigen voor het jaarlijkse schoolfeest dat zal plaatsvinden op zaterdag 1 juni 2024 op het schoolterrein van De Akker.                                                      Het programma voor de dag ziet er als volgt uit:

We hopen u allemaal te mogen verwelkomen op ons schoolfeest en we hebben alvast de zon besteld voor een stralende dag!

Elk kind is welkom bij ons. Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen een juiste schoolkeuze maken en kunnen kiezen voor een school waar ze zich goed voelen.

Een school leer je kennen door op bezoek te gaan, te kijken en te voelen wat er leeft. 

Wensen jullie de school te bezoeken? Dat kan. 

Volgende koekeloermomenten zijn: vrijdag 18 oktober 2024 en vrijdag 21 februari 2025. Telkens van 15u45 tot 18u00

Lukken deze data niet, maak telefonisch een afspraak ( 051/467699 ) of stuur een mail naar lievedewitte@sgfv.be.


Tot binnenkort!


Bereken de instapdatum voor je kleuter:  https://data-onderwijs.vlaanderen.be/instapdatum/ 

Zien en gezien worden in het verkeer is van levensbelang. Dat is de boodschap van de Fluodag.

Onze school doet mee aan Flits, de wintercampagne van het Octopusplan. Deze campagne stimuleert de kinderen om in de winter te voet of met de fiets naar school te komen, en besteedt extra aandacht aan zichtbaarheid en verantwoord verkeersgedrag. Want zich actief verplaatsen is gezond, milieuvriendelijk, beter voor het klimaat, goedkoop en draagt bij tot een veilige schoolomgeving.

We zijn nog op zoek naar een begeleider voor ons slaapklasje. 

Elke maandag van 11u45 tot 13u15.

Wat eten we vandaag?

Wij namen met onze school deel aan het  consortium: "Sterk in taal. " Twee leerkrachten bezochten een buitenlandse school. 

Internationale kennis ivm taal in het onderwijs heeft ons zeker geholpen om met een andere kijk te werken rond taal.

- We willen leesmotivatie verhogen doorheen al onze klassen.

- We willen inzetten op een sterker taalaanbod.

- We willen inzetten op meer uitdagende vraagstelling die dan ook weer meer taal zal uitlokken.

- We willen inzetten op een optimale interactie.

Hier kan je alle andere  foto's bekijken van ons schoolfeest. 

Met dank aan onze huisfotograaf Dirk.


Klik op deze link: https://photos.app.goo.gl/xvGvBQSt3nkrghsU8 

 Wil je graag eerder onze school bezoeken? Wens je nog in te schrijven?  

Je kan een afspraak maken via mail of telefoon.    

Door op volgende link te klikken, kan je binnenkijken in onze school.

Beste ouders,

We zenden heel wat mails deze periode.

Wij horen echter dat sommige van onze mails niet toekomen. Wij kunnen zelf hieraan niets doen. Microsoft heeft aanpassingen gedaan aan de SPAM-filters... , vandaar het probleem.

Omdat het van cruciaal belang is dat u onze mails ontvangt en om er zeker van te zijn dat onze mailcommunicatie bij u terechtkomt, vragen we u onze domeinnaam toe te voegen aan "vertrouwde afzenders". Jullie moeten dus ZELF actie ondernemen. 

Dit is het stappenplan:

https://docs.google.com/document/d/1lWirmrT0kfDx1Y-hGS7PEWgbxJVpq24WlM6sk7r_COg/edit#

Het is belangrijk dat deze stapjes nauwgezet uitgevoerd worden. Mensen met een hotmailadres moeten dat doen via hotmail.com, outlook.be adressen moeten naar outlook.be gaan om dat te doen enzoverder. (Sommige mensen gebruiken Windows Mail, maar daar kan je die aanpassing NIET doen. Je moet dus naar de "website" van de mailprovider gaan.)

Onze school werd door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een bronzen Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens onze inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie in het schooljaar 2022-2023.

Ook dit jaar nemen we deel aan:

-Voetgangerstraining bij kleuters.

-Het grote voetgangersexamen en het Grote Fietsexamen, waarbij kinderen veilig leren stappen of fietsen.  

-De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen.

-De flitscampagne, de schoolactie die de kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen.